Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Froland

Utvikling av sentrumsområde på Langåsen, Froland
Avventer beslutning. Kommer til å deles opp i flere prosjekter. Omfang er ikke bestemt. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av industriområde på Froland
40 mål byggeklare tomter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Froland
22 eneboligtomter.
Omlegging av vei på Fv 42 ved gruve/steinbrudd Hynnekleiv
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Nett, rensk og bolt på Fv 42 Blakstadkleiva i Froland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: