Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Bykle

Til- og ombygging av hotell
Ytterligere informasjon foreligger ikke.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av hytter i Bykle
Gnr/bnr: 2/523, 2/1538, 2/590 og 2/591.
Rassikring/sikring med duk/sprengstein på Rv 9 Trydal i Bykle
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: