Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Arendal

Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 450-500 boenheter planlegges.
Nybygg av boliger i Tromøysundet, trinn 2-3
Ca 340 boenheter (eventuelt 130 boenheter i trinn 2).
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nytt signalsystem på treungenbanen, Arendal-Treungen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av videregående skole i Nedenes
Ny videregående skole mellom Arendal og Grimstad.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor i Arendal
Egen entreprise for produksjon og montasje av heis, tårn og bro. Dette er alle resterende arbeider for å få heisen komplett med betongsjakt, sjakt i stål og glass, montering av heis fra entreprise 1 samt montering av bro.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av eneboliger og rekkehus/kjedehus på Tromøy i Arendal
10 stk eneboliger og 11 stk rekkehus/kjedehus. Gnr/bnr: 222/6, 154.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av boliger i Rørendal
Godkjent regulering. Ca 40 boenheter. 100 m fra badestrand. 5,5 km til Arendal. Mulighet for att kjøpe båtplass.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192
Nybygg av to-eller firemannsboliger i Arendal
8 stk boenheter i form av 2-eller 4-mannsboliger.
Nybygg av hytter i Arendal
12-16 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Nybygg av aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral i Arendal
Arbeidstittel på aktivitetshuset er `Drømmenes hus`.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av krematorium i Arendal
Fra Budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Sanering av tomt i Arendal kommune
Arendal Havn har planer om å rydde opp i forurensede masser på tomta der det tidligere var en Elektrodefabrikk på tidligere industriområde på Eydehavn. Det er kartlagt betydelig forurensning i grunnen fra tidligere virksomhet på området og det må derfor gjennomføres tiltak for å ta hånd om dette. De forurensede massene forefinnes til dels i hauger på området og til dels som forurensning i grunnen på hele tomta. Arbeidet omfatter også omlegging av vannfornying til Saint Gobain og ny adkomstveg til siloer som i dag har adkomst over området. Alle massene skal graves opp og sorteres. Avhengig av forurensningen kan noen masser lagres på tomten, men andre masser må sorteres ut og transporteres til godkjent mottak.
Nytt fortau på Fv 212 Kirkeveien, Hisøy i Arendal
250m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Skadeutbedringer/sanering av Høgedal gård, Arendal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart avhenger av økonomi. Reguleringsplan er godkjent.
Sanering av va-ledning i Arendal
Prosjektet er utsatt inntil videre. 340m sanering av vann og avløpsanlegg, 300m ny trase sjøledning.
Områderegulering for Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: