Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Arendal

Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 450-500 boenheter planlegges.
Nybygg av boliger i Tromøysundet, trinn 2-3
Ca 340 boenheter (eventuelt 130 boenheter i trinn 2).
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nytt signalsystem på treungenbanen, Arendal-Treungen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av videregående skole i Nedenes
Ny videregående skole mellom Arendal og Grimstad.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter. Badekabiner.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av eneboliger og rekkehus/kjedehus på Tromøy i Arendal
10 stk eneboliger og 11 stk rekkehus/kjedehus. Gnr/bnr: 222/6, 154.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192
Nybygg av to-eller firemannsboliger i Arendal
8 stk boenheter i form av 2-eller 4-mannsboliger.
Nybygg av hytter i Arendal
12-16 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Nybygg av aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral i Arendal
Arbeidstittel på aktivitetshuset er `Drømmenes hus`.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av krematorium i Arendal
Fra Budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Sikring av planoverganger på Arendalsbanen
4 usikrede planoverganger i daglig bruk, 8 jord- og skogbruksoverganger.
Nytt fortau på Fv 212 Kirkeveien, Hisøy i Arendal
250m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Områderegulering for Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Skadeutbedringer/sanering av Høgedal gård, Arendal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart avhenger av økonomi. Reguleringsplan er godkjent.
Sanering av va-ledning i Arendal
Prosjektet er utsatt inntil videre. 340m sanering av vann og avløpsanlegg, 300m ny trase sjøledning.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: