Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Aust-Agder fylke

Arendal (455)
Birkenes (35)
Bygland (41)
Bykle (57)
Froland (52)
Gjerstad (48)
Grimstad (215)
Iveland (14)
Lillesand (251)
Risør (112)
Valle (50)
Vegårshei (24)
Åmli (74)
Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 450-500 boenheter planlegges.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg.
Utvikling av sentrumsområde på Langåsen, Froland
Avventer beslutning. Kommer til å deles opp i flere prosjekter. Omfang er ikke bestemt. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av boliger i Tromøysundet, trinn 2-3
Ca 340 boenheter (eventuelt 130 boenheter i trinn 2).
Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av leiligheter og idrettsanlegg i Grimstad
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
Nytt signalsystem på arendalsbanen, Nelaug-Arendal
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på treungenbanen, Arendal-Treungen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av industriområde på Froland
40 mål byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Nybygg av enkle og dobbelhytter i Valle
Reguleringsplan er godkjent. Masseuttak finnes på området.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Nybygg av hytter, båtplasser, servicebygg m.m. i Risør
99 hytter, 110 båtplasser, resepsjonsbygg, sjøboder, aktivitetsbygg og kafé.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Til- og ombygging av hotell
Ytterligere informasjon foreligger ikke.
Nybygg av videregående skole i Nedenes
Ny videregående skole mellom Arendal og Grimstad.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av barneskole i Tvedestrand sentrum
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av kontor i Arendal
Egen entreprise for produksjon og montasje av heis, tårn og bro. Dette er alle resterende arbeider for å få heisen komplett med betongsjakt, sjakt i stål og glass, montering av heis fra entreprise 1 samt montering av bro.
Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: