Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Aust-Agder fylke

Arendal (382)
Birkenes (37)
Bygland (32)
Bykle (66)
Froland (38)
Gjerstad (33)
Grimstad (209)
Iveland (4)
Lillesand (214)
Risør (109)
Valle (45)
Vegårshei (14)
Åmli (49)
Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 450-500 boenheter planlegges.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Utvikling av sentrumsområde på Langåsen, Froland
Avventer beslutning. Kommer til å deles opp i flere prosjekter. Omfang er ikke bestemt. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av boliger i Tromøysundet, trinn 2-3
Ca 340 boenheter (eventuelt 130 boenheter i trinn 2).
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nytt signalsystem på treungenbanen, Arendal-Treungen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av industriområde på Froland
40 mål byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Nybygg av hytter, båtplasser, servicebygg m.m. i Risør
99 hytter, 110 båtplasser, resepsjonsbygg, sjøboder, aktivitetsbygg og kafé.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Til- og ombygging av hotell
Ytterligere informasjon foreligger ikke.
Nybygg av videregående skole i Nedenes
Ny videregående skole mellom Arendal og Grimstad.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av barneskole i Tvedestrand sentrum
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter. Badekabiner.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av skitunnel på Engesland
Bygg på 50 000 kubikkmeter. To skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Stigning opp til 34 høydemeter.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av forretning, boliger og kontor i Risør
Krags gate 54 og 56. Gnr/bnr 16/540, 1419

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: