Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 3 mfl
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 2
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av bilhall mm ved Gardermoen på Bergmoen i Ullensaker
Cirka 850 mål. Ferdigstilt 2020/2021.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2-3
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for cirka 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne, på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 5
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 6
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nyb av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av forretning og leiligheter i Ullensaker
Ca 2000 kvm forretningsareal og 30-40 leiligheter.
Tilbygg av barneskole og nybygg av infrastruktur på Kløfta
Det er igangsatt en felles mulighetsstudie for utvidelser av Bakke og Vesong skole. Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2024.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Ny komi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart vedrørende byggestart. 3,3 km.
Nybygg av veiserviceanlegg på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 12 seksjoner.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 454 i Ullensaker
Delvis regulert. Er på marginallisten over prioriteringer på skoleveger. 1,2 km. Bakkevegen/MIX Roma brusutsalg- Hilton/Kløfta tettstedgrense.
Riving og nybygg av fløy ved hotell på Gardermoen
Riving og nybygg av hotellfløy.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: