Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ski

Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 2
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85.
Nybygg av kontor og forretningsbygg i Ski
Tidlig prosjekt. Avhenger av Follobanen mellom Oslo-Ski. Tomten er ikke regulert. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger i Ski
Totalt 500 boliger på Magasinparken. 185 stk bygges ut først.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nytt signalsystem for øvl, Ski-Kornsjø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Utvidelse av kjøpesenter og påbygg av leiligheter ved Ski Storsenter
Samarbeidsprosjekt mellom Olav Thon Gruppen og Rom Eiendom AS. Utvidelse av storsenteret med 3 etasjer i retning vest mot jernbanen. I tillegg kommer blokker på 7 etasjer som skal bygges på taket på senteret.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ski
Grunneier er Jørn AS, Heimli og Ski Elektriske.
Nybygg av boliger ved Drømtorp i Ski
20,5 daa. 110-120 stk boenheter.
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Ny-og ombygg av leiligheter og næring i Ski sentrum
Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt og ombygget. Ca 50 stk leiligheter. 2-7 etasjer. Del av Parkaksen 2-6 , Kirkeveien 3 og Jernbaneveien 2.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa. 5 rekkehus i 2 etasjer + 1 underetasje, 48 leiligheter i 4-5 etasjer + 1 underetasje.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,1 km.
Nybygg av leiligheter i Ski
Totalt ca 54 daa.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,4 km. Trånås gård/Tronåsveien-Tomter/Hobøl.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Brufjellveien (Fjell)-Enebakk kommunegrense. 3,1 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 3 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,4 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,2 km.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ski
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Nybygg av rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Bør plasseres sentralt og nær nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Erstatning for Vevelstadåsen barnehage. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien. Kostnad er ukjent.
Ersatte/fornyelse av ungdomsskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ersatte/fornyelse og utvidelse av barneskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Utvidelse til 4 parallell skole. Kostnad er ukjent.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. 1,5 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Regulert. Uklart angående byggestart.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Ski-Mysen, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt utførelse 2021-2023.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Ombygg av pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 0,6 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uklart angående byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: