Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ski

Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 2
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av kontor og forretningsbygg i Ski
Tidlig prosjekt. Avhenger av Follobanen mellom Oslo-Ski. Tomten er ikke regulert. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ski
Grunneier er Jørn AS, Heimli og Ski Elektriske.
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Ny-og ombygg av leiligheter og næring i Ski sentrum
Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt og ombygget. Ca 50 stk leiligheter. 2-7 etasjer. Del av Parkaksen 2-6 , Kirkeveien 3 og Jernbaneveien 2.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa. 5 rekkehus i 2 etasjer + 1 underetasje, 48 leiligheter i 4-5 etasjer + 1 underetasje.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,1 km.
Nybygg av leiligheter i Ski
Totalt ca 54 daa.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,4 km. Trånås gård/Tronåsveien-Tomter/Hobøl.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Brufjellveien (Fjell)-Enebakk kommunegrense. 3,1 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 3 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,4 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,2 km.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Bør plasseres sentralt og nær nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Erstatning for Vevelstadåsen barnehage. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa.
Ersatte/fornyelse av ungdomsskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ersatte/fornyelse og utvidelse av barneskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Utvidelse til 4 parallell skole. Kostnad er ukjent.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. 1,5 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Regulert. Uklart angående byggestart.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Ski-Mysen, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt utførelse 2021-2023.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Ombygg av pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 0,6 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uklart angående byggestart.
Nytt fortau på Parkveien i Ski
Fra Gamle Vevelstadvei til området snuplassen ved Ark trykk AS (Parkveien 25).
Utvikling av av industriområde i Ski
Arbeid med kommunedelplan pågår. Uviss byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: