Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nesodden

Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av boliger, næringsarealer mm i Nesodden
Gnr/bnr: 28/302, 304, 312, 317.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av barneskole i Nesoddtangen
2 parallell. 420 elever.
Nybygg av boligområde på Aværn i Nesodden
B1 kan det oppføres boliger i terrassehus/terrasseblokk med intill 26 leiligheter/boliger.
Nybygg av boliger i Nesodden
Ca 30 små boenheter.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av rekkehus og terrassehus i Nesodden
Felt A; rekkehus i 2 etasjer. Felt B; terrassehus i 3 etasjer. Felt C; riving av eksisterende enebolig og nybygg av rekkehus i 2 etasjer.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid. Uklart angående byggestart. 2,9 km.
Nybygg av rekkehus i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Nesodden
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 1,3 km.
Nybygg av omsorgsboliger for demente i Nesodden kommune
Tidlig prosjekt under utredning. Omfang, lokalisering og byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 0,9 km.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 0,5 km.
Nybygg av småhusbebyggelse i Nesodden
Selges til selvbyggere eller utbyggere.
Ombygg av skole på Fagerstrand
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 0,4 km.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Prosjektet er ferdigregulert. Uklart angående byggestart. 0,4 km.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: