Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Utvidelse fra 2 til 4 felt på E134/Rv 23 Måna-Vassum, Oslofjordforbindelsen trinn 2, E20
5,5 km. Også nytt løp i Frogn- og Vassumtunnelen. videre finnes Bråtan bru, Holtebråte viltkryssing. Del av Oslofjordtunnelen byggetrinn 2.
Nybygg av boliger i Frogn
Tidlig planlagt prosjekt. Formålsendring av et større område til ca 250-300 enheter for lavenergibolig og fritid.
Nybygg av kontor og lager i Frogn, trinn 2 mfl
Planlagt prosjekt. Eiendommen bygges ut under flere år. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 76 Osloveien i Frogn, Oslofjordforbindelsen trinn 2, E40
3,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger i Drøbak
Mål om etablering av 30-50 stk boenheter.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 1,2 km.
Nybygg av barnehage i Frogn
5 avdelnings barnehage.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Ferdig regulert. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.
Mindre oppgradering av Rv 23 Frogntunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1564m.
Utskifting av varmekilde ved skole i Drøbak
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. Ved overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i temperaturnivåer. Dette er aktuelt for følgende bygg: Seiersten skole, Frognhallen, Dal skole, Dyrløkkeåsen skole, Ullerud sykehjem og Elleflaten barnehage. Det kan imidlertid være kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: