Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Fet

Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Garderåsen i Fet
16 mål. 6500 m2 leiligheter, 5400 m2 rekkehus, 700 m2 næring og 4000 m2 parkeringskjeller.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Nybygg av leiligheter i Fet kommune
Parkeringskjeller i betong.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av va-ledning i Fetsund
Planlagt prosjekt som ligger på vent.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
TS-tiltak på fv 170, Heia-Brattåsen
Det av Fv 170 Finstad-Kringen, 16km. Fet, SØrum, Aurskog og Høland kommune.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Regulert. Uklart angående byggestart.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Regulert. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
TS-tiltak på fv 170, Mork-Finstad
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: