Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 5 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nytt signalsystem på hedemarksbanen, Eidsvoll-Hamar
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Omlegging/oppgradering av veg og ny tunnel, Fv 33 Byrudberga i Eidsvoll
Tiltak 1 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 2,4 km veg i dagen, 650 meter tunnel, rassikring.
Oppgradering av Fv 4 Hagantunnelen i Nittedal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2591m.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 8,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 8,4 km.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring totalt på feltet.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 7,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Feiringveien-innkjøringen til Stubberudveien.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 2
Totalt 300 leiligheter på området.
Fv 33 Minnesund-Oppland grense,TS-tiltak Hp02 9800-13800
Tiltak 4 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og butikk i Eidsvoll
16-18 stk leiligheter. 5-6 etasjer.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av barnehage på Ås
Etablering av barnehage nær Ås skole. 8-9 stk avdelninger.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 3
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 4
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 5
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 6
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 7
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av industri-,håndverk-og lagervirksomhet mm i Eidsvoll
Vedtak om områdereguleringsplan. Tidlig prosjekt. Planen tilrettelegger for næringsetablering av industri-, håndverk- og lagervirksomhet, samt forretning. Med forretning menes kun salg av plasskrevende varer, ingen detaljhandel skal foregå innenfor planavgrensningen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygging til kunsthall ved Eidsvoll verk
Tidligt og usikkert prosjekt. Byggestart avhenger av leietakere.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km.
Fv 33 Minnesund-Oppland grense, TS-tiltak Hp02 8400-9000
Tiltak 3 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. Uregulert. Skisseprosjekt 2013/2014. Byggestart er ikke fastsatt. 1,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Riving og nybygg av høydebasseng på Tærud
Planlagt prosjekt. Fjerning av 30 års gammelt basseng og bygging av større basseng. Oppstart prosjektering i 2018. Antatt kostnad.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Regulert. Uklart angående byggestart. 0,5 km.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Eidsvoll
8 eneboliger og 11 kjedet eneboliger. Eneboligtomtene selges også til selvbyggere.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Forlengelse av kryssingsspor på Bøn
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Regulert. Uklart angående byggestart. 0,3 km.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Byggetips. Tærudvegen-Sundbyvegen til krysset Frankens-Sundbyvegen. 1300m.
Nedleggelse av planovergang på Bøn
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Nedleggelse av planovergang på Dal
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: