Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Asker

Nybygg av boliger i Asker
1500-1600 boliger.
E18-korridoren i Asker, utbedring av veistrekning mm
Inkl omlegging av Røykenveiens nordre del.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av leiligheter og felleshus mm i Asker
Ved Drengsrud Gård. Ca. 150 leiligheter med størrelser fra 50–150m2 BRA i 3-4 etasjer. 50+ boliger. I tillegg et stort felleshus med servicepersonale for bla resepsjon, bibliotek, gjestehybler, storstue/selskapslokaler med tilhørende storkjøkken, trimrom, hobbyrom og mulig innendørs 12,5 m svømmebasseng i eget glasshus.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 85 daa. Boligpotensiale, 300 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 200 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nytt signalsystem på spikkestadlinjen, Asker-Spikkestad
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
170-200 boenheter. Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Byggetid 20-22 måneder. 200-210 enheter fordelt på 2-3 etasjer. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Forventet entreprisekontraktssum ca. 350 mill.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Utvidelse og inneklimatiltak på skole i Asker
Ferdigstillelse skolestart 2021.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Utvidelse av kjøpesenter, nybygg av flerbolighus/butikk mm
Regulert til bilsenter/næring/forretning. Totalt er 9000-10000 m2.
Nybygg av boligområde i Asker kommune
100 nye boliger frem til 2026.
Nybygg av flerbolighus og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl
Nybygg av boligområde i Asker kommune
Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiod 2021-2026.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 2
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 1652 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2047 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av helsehus i Asker
Tidlig prosjekt på idéstadiet. I tilknytning til Søndre Borgen. Antatt kostnad.
Nybygg av grunnskole og idrettshall på i Asker
Tidlig prosjekt. Omfang og byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter på Billingstad,Asker
Prosjekt i tidlig fase. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Omfang og byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca. 20-27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 29/48, 116.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca 22 stk boenheter.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av boliger i Mellom-Nes
Tidlig prosjekt. Må omreguleres. Antatt byggestart. 4 da.
Rehabilitering av VA-ledning på Gullhella i Asker, trinn 4-6
Totalt skal over 6000 m. vann- og avløpsledninger rehabiliteres i avløpssonen.
Rehabilitering av torg i Asker
Usikkert prosjekt.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 5000-6100.
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av aktivitets-og kulturhus i Heggedal
Det skal bygges en bru igennom rampehuset dær jernbaneverket og Asker kommune står før utbyggingen.
Ny skiheis, skibakke og varmestue på Vardåsen, fase 2
Usikkert prosjekt. Avventer politisk behandling. Antatt start av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: