Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ås

Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av boliger i Ås
Planlagt leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune, trinn 1
45 leiligheter og 30 rekkehus i trinn 1. Totalt 166 boenheter på området.
Utvidelse av sykehjem i Ås, trinn 1
Utomhusarbeider ferdigstilles juli 2021.
Utvidelse og inneklimatiltak ved videregående skole i Ås, fase 2
Utvidelse for å gi plass till 300 nye elever.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ås
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Ås kommune
1,3 km. Fra Esso til Holstad.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Planarbeid igangsatt. 0,6 km. Uklart angående byggestart.
Etablering av innfartsparkering i Kjærnesveien i Ås
Ca 60 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
0,6 km. Uklart angående byggestart.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Montering av solcelleanlegg på universitet i Ås
Fellesutlysning for Ås gård og fiskelab.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: