Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kristiansand

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. BREEAM Very Good.
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av klatresenter/aktivitetspark i Kristiansand
Ca 110 ulike elementer, bland annet lavt-og høythengende hinderløyper, klatrevegger, fritt fall-anlegg på 14 m, klatrenett og opptil 30 m lange zip-lines.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av omsorgsboliger, personal og fellesareal i Kristiansand
Solavskjerming: GHV AS, Thomas Gamman Andersen.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/88, 89, 108, 109, 110, 111, 112.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/60, 61, 62.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/84, 85, 86, 87.
Støytiltak langs E18 på Søm i Kristiansand
Vardåsveien 50. Torsvikkleiva 1, 2 og 4. Nordheiveien 1, 5 og 7. Haumyrveien 1, 10, 20 og 14.
Utbygging av bredbånd i Kristiansand
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: