Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Målselv

Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Nybygg av kraftverk i Målselv
Produksjon: 5,7 GWh. Tiltakshaver er Skarelva Kraft v/Tinfos AS.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Bardufoss
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg eller oppgradering av avfallsanlegg i Skjold
Byggetips. Forprosjektering pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: