Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Målselv

Etablering av fjernvarmeanlegg i Bardufoss
Fjerning av alle fyrkjeler i de berørte byggene og bygge om fyrrommene til undersentraler for et nærvarmeanlegg. Nærvarmeanlegget skal etableres mellom undersentralene og en ny energisentral som etableres i området. På Bardufoss flystasjon oppvarmes 13 bygg ved bruk av blant annet oljekjeler.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv
Oppgraving av grøft i eksisterende veg for utskifting av eksisterende VA-ledninger. Legging og montering av ca. 230 meter med VL 110PE, SP225 PVC og OV315PVC. Nedsetting av 3 nye kumsett og en OV-kum. Sanering av eksisterende kummer og ledninger. Frakobling og tilkobling av alle tilhørende stikkledninger. Grøfting og nedsetting av 5 nye sandfangkummer. Vegen skal gjenoppbygges og reasfalteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: