Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bamble

Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av flerbolighus i Langesund, fase 1
Ca. 4000 m2 og ca. 40 enheter.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av hytter i Breisand, Bamble
Etablering av 2 fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: