Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bamble

Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av rusomsorgsboliger i Bamble
8 stk rus/psykiatriboliger inklusive 2 beredskapsplasser. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Etablering av AutoPASS vegkantutstyr i Bamble
Kontraktsperioden er 7 år (fra tiltredelse av velikeholdskontrakten) med opsjon på 2 år gangen i inntil 13 år, slik at mulig total kontraktsperiode blir 20 år dersom opsjoner blir utløst av oppdragsgiver.
Etablering og drift av døgnhvileplass og veiserviceanlegg i Langrønningen i Bamble
25 plasser. Fellesutlysning for Langrønningen og Grendstøl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: