Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gulen

Nybygg av hytteområde i Gulen
6 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Bredbåndsutbygging i Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik
Felles utlysning for Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: