Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aurland

Nybygg av hybel- og næringsbygg i Aurland
Elektro på byggeplassen; Bravida Norge AS.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Ny brøytestasjon på Fv 50 i Aurland
Fra Handlingsprogram 2014 - 2017 (23).
Skredvoll på Fv 241 Nautgrovi i Aurland
Skredfaktor 5,5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 40m. Skredtype tørrsnø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: