Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aurland

Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Ny brøytestasjon på Fv 50 i Aurland
Fra Handlingsprogram 2014 - 2017 (23).
Skredvoll på Fv 241 Nautgrovi i Aurland
Skredfaktor 5,5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 40m. Skredtype tørrsnø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: