Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Klepp

Nybygg av boliger på Tjøtta
400-520 boenheter.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
Totalt skal det bygges 28.000 m2 fordelt på 4 bygg. 1 høyblokk og 3 lavblokker.
Nybygg av infrastuktur for boliger på Tjøtta
Infrastruktur for 400-520 boenheter.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Klepp
Gjennomførelsetid total 18 måneder for Lalandsvegen og Særheim-Grovå.
Nybygg av toalettbygg, sykkel- og parkeringsanlegg og tursti i Bore Strand
Riving av eksisterende bygg 2 stk. Oppføring av nytt toalett-anlegg. Opparbeiding av sykkel- og parkeringsanlegg. Opparbeiding av ca. 230 m tursti.
Nybygg av vannledning i Særheim
Gjennomførelsetid for Særheim-Grovå og Lalandsvegen 18 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: