Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Klepp

Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
64-68 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5
Nybygg av boliger i Klepp
Industrivegen 1b og 1c. 24 stk rekkehus og et leilighetsbygg med 6 stk leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av infrastuktur for boliger på Tjøtta
Infrastruktur for 400-520 boenheter.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Block Watne og Øster Hus Tomter AS. Infrastrukturen blir trinnvis utbygd.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 6,1 mål.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Klepp
Gjennomførelsetid total 18 måneder for Lalandsvegen og Særheim-Grovå.
Nybygg av vannledning i Særheim
Gjennomførelsetid for Særheim-Grovå og Lalandsvegen 18 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: