Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Skjåk

Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av HFF-boliger og avlastningsboliger på Bismo i Skjåk
5 nye HFF-bustader 3 avlastningsbustader, felles oppholdsrom og vaktrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: