Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lier

Ombygg- og nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2 m.fl.
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 1
Totalt 230 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter i Lier
Nybygg av tre stk 4-roms leiligheter og en kontordel med baseleilighet og samtalerom/møterom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: