Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Buskerud fylke

Drammen (28)
Flesberg (1)
Flå (3)
Gol (5)
Hemsedal (3)
Hol (2)
Hole (0)
Hurum (4)
Kongsberg (21)
Lier (14)
Modum (7)
Nes (6)
Ringerike (18)
Rollag (4)
Røyken (22)
Sigdal (4)
Ål (4)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Søndre Fjell Platå i Drammen
Gnr/bnr: 23/28, 85, 86, 87, 108, 121-126, 157.
Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ombygg- og nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2 m.fl.
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
614 mål med næringstomter, totalt 820 mål med infrastruktur.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Drammen
Spunt: Seierstad AS. 3 bygg, 4-5 etasjer, parkeringskjeller.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av industribygg på Røyken næringspark
Planlagt ferdigstillelse 4. kvartal 2019. Energiklasse A.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, Øvre Eiker
Ca 35-40 stk leiligheter. Gnr/bnr 77/102, 225
Nybygg av leiligheter i Gamlegrendåsen, Kongsberg
3-4 etasjer. Ferdigstillelse Q4 2019.
Nybygg av boliger i Prestfoss
«Fossheim – Prestfoss».
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Hokksund
4 rekkehus og 5 tomannsboliger.
Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
3 tomter gjenstår, 4 mål/tomt. Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging, delområde 2 kommer først. 3 og 4 etasjer med sammenhengende parkeringskjeller. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 2
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og kjedet eneboliger i Slemmestad
2 blokker med totalt 17 leiligheter og 3 hus med totalt 9 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 2 mfl
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming. Borettslag skal stiftes.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 3
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av boliger på Hovjordet, trinn 2
Opp til ca 30 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 1
Totalt 230 boenheter på området. Gnr/bnr 95/131, 95 /140
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Nybygg av renseanlegg i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
33 hyttetomter. Tomtene er reservert for utbygging av hytteleverandører. Gnr/bnr 9/6, 10/6, 9/9, 10/9

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: