Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gjerstad

Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Gjerstad
Infrastruktur for ca 28 boenheter. 7 leilighets bygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av sosialboliger på Lindvollheia i Gjerstad
Leiligheter på ca. 70 m2 og tilhørende bod på 5 m2.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjerstad
Agder Wood prosjekt. Infrastruktur for 27 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: