Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av boliger i Eidsvoll
Ca. 200 boenheter totalt.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 92/161, 231, 228, 167
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Ansvarlig søker: B-Consult AS, Oslo
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Eidsvoll
8 eneboliger og 11 kjedet eneboliger. Eneboligtomtene selges også til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Tomtene selges også til utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: