Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ås

Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av boliger i Ås
Planlagt leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av leiligheter ved Ski sentrum i Ås
Totalentreprisekostnad 134 millioner kroner ekskl. mva. 4 og 5 etasjer. Ferdigstillelse og innflytting er planlagt fra høsten 2018 for første trinn og vår/sommer 2019 for andre trinn. Første blokken vil bli bygget med moduler og Kiwi-butikk i første etasjen. Andre blokken vil bygges i plasstøpt betong.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: