Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ås

Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune
88,3 mål. Block Watne AS skal totalt bygga ut 166 enheter i flere trinn. Rekkehus i 2 etasjer og blokker i 4 etasjer.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Etablering av innfartsparkering i Kjærnesveien i Ås
Ca 60 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Flytting og reetablering av brakkerigg fra Ringebu til Ås kommune i Ski
Flytting av eksisterende brakkerigg i Ringebu kommune til ny riggplass i Ås kommune. Brakkeriggen består av 40 brakker med ulik bredde og i 2 høyder. Det er montert innvendig løfteplattform mellom etasjene.
Nybygg av adkomstvei til Vinterbro næringspark i Ås.
Ny adkomstvei mellom Myråsdalen til Kveldroveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: