Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ås

Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av dagligvareforretning i Vinterbro
Oppussing av ekisterende bygningsmasse for å oppnå et helhetlig utrykk.
Etablering av mobile veksthus i Ås
De mobile veksthusene skal gi mulighet til å manipulere temperatur og nedbør i feltforsøk. Veksthusene skal kunne skyves fram og tilbake på en skinnegang som er festet i bakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: