Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vestfold fylke

Færder (1)
Horten (2)
Larvik (5)
Re (1)
Sande (2)
Svelvik (0)
Tønsberg (4)
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Vesfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av pumpestasjon på Tjøme i Færder kommune
I forbindelse med at Færder kommune skal sanere eksisterende ledningsnett langs Dalsveien på Tjøme, skal det etableres en ny kommunal pumpestasjon for spillvann. Entreprisen omfatter levering og montering av pumpesump, overbygg, rørgalleri og maskinelle installasjoner.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: