Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Ny pumpestasjon og pumpeledning, Tjørhom-Handeland
Avløpsledning 2 776m ø 280 PE.
Skifte av luftvarmepumpe på verksted i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: