Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Troms fylke

Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av næringsområde i Ibestad
Gnr/bnr: 116/90, 62, 63 og 89.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Nybygg av driftbygning ved kirkegård i Skibotn
Bygging av driftbygning i tilknytning til Skibotn Kirkegård.
Utvidelse av teknisk rom på universitetssykehus i Tromsø
Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: