Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Troms fylke

Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Nybygg av industribygg i Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Nybygg av industriområde i Hansnes, Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Nybygg av driftbygning ved kirkegård i Skibotn
Bygging av driftbygning i tilknytning til Skibotn Kirkegård.
Utvidelse av teknisk rom for etablering av nye ventilasjonsaggregat på universitetssykehus i Tromsø
Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.
Rehabilitering av tak på industribygg i Harstad
Takareal er beregnet til ca. 1.650 m2. Eksisterende taktekke består av Protan EX vakuumtak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: