Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trondheim

Utvikling av lagereiendom på Lade, Trondheim
39 906 m2 tomt. Sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum (E6).
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Trondheim
Anskaffelsen gjelder leveranse av tre prefabrikkerte avløpspumpestasjoner over en periode om tre år, 2019-2021.
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Trondheim
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsnett og utslippsfilter. Videre skal det anlegges ny fjellbrønn for vannforsyning med tilhørende anlegg.
Utbygging av vannverk i Sumstad
Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåking.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: