Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Klæbu

Nybygg av pumpestasjon i samband med VA-ledninger mellom Tiller-Bratsberg-Klæbu
Prosjektet er en del av Klæbu-Trondheim VA-samarbeid hvor kommunene har inngått et samarbeid om å føre spillvann fra Klæbu til Trondheim, og reservevann fra Trondheim til Klæbu.
Avvikling av eksisterende renseanlegg og nybygg av pumpestasjon for avløp og VA-anlegg i Klæbu
Bromstadtrøa renseanlegg er et gammelt kommunalt renseanlegg som har nådd maks levetid, og det er nødvendig å avvikle dette. Dette vil bedre forholdene i Tullbekken og er et viktig vannforekomsttiltak. Det er ca. 10 boenheter tilknyttet renseanlegget. Bromstadtrøa renseanlegg avvikles, og det skal erstattes med en ny pumpestasjon for avløp ved Tullbekken. Det skal legges ny vannledning, avløpsledning og pumpeledning. Totalt ca.575m med ledningsgrøft. Det er dårlige grunnforhold og dagens veg må breddeutvides, forsterkes og forbelastes før bygging av ny ledningstrase. Arbeidet er til dels komplisert og det må påregnes tett dialog med geoteknikker under bygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: