Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (0)
Flatanger (1)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (2)
Grong (0)
Hemne (1)
Hitra (3)
Holtålen (0)
Inderøy (0)
Klæbu (0)
Leka (0)
Levanger (4)
Lierne (1)
Malvik (1)
Meldal (5)
Melhus (0)
Meråker (0)
Nærøy (0)
Namsos (0)
Oppdal (1)
Orkdal (1)
Osen (0)
Overhalla (0)
Rennebu (1)
Roan (0)
Røros (1)
Selbu (1)
Skaun (0)
Steinkjer (6)
Stjørdal (2)
Trondheim (15)
Tydal (0)
Verdal (5)
Verran (0)
Vikna (2)
Åfjord (1)
Ørland (2)
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av fabrikk på Furumoen i Orkdal i Trondheim
De utnytte restene fra kyllingfabrikken til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. De to fabrikkene skal bygges parallelt.
Utvikling av lagereiendom på Lade, Trondheim
39 906 m2 tomt. Sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum (E6).
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Nybygg av industri i Rørvik
700-800 dekar. Byggeklara tomter.
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Levering og montering av et komplett pumpeanlegg for behandling og distribusjon av drivstoff.
Oppføring av lagerhus/industribygging i Verdal
200 meter vei, 110 meter VA ledninger
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av silo i Verdal
Bygges i betong eller stål.
Bygging av gjenbruksstasjon på Støvika industriområde i Lierne
Støping av støttemur med lengde ca 60 m med høyde 2,8 m samt betongplate for lagerhus på ca 200 m2.
Etablering av trykkøkningsstasjon for vann langs Fv. 6680 mellom Trondheim- og Klæbu kommune
Samarbeidsprosjekt. Som en del av VA-samarbeidsprosjektet mellom Trondheim og Klæbu kommuner skal det bygges en trykkøkningsstasjon for vann i Amunddalen, ved FV6680. Trykkøkningsstasjonen skal forsyne Bratsberg og Klæbu via 2 pumpelinjer, samt gi en mulighet for nødvann fra Klæbu til Trondheim.
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Trondheim
Anskaffelsen gjelder leveranse av tre prefabrikkerte avløpspumpestasjoner over en periode om tre år, 2019-2021.
Levering og montering av nødstrømsanlegg for vannforsyningen i Meldal kommune
Totalt 6 stk nødstrømaggregat. Fellesutlysning for: Vigdalsegga høydebasseng, Muan grunnvannsanlegg, Jerpstad grunnvannsanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkene pumpestasjon og Kølmoen pumpestasjon.
Utbygging av vannverk i Sumstad
Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåking.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: