Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Notodden

Oppgradering av renseanlegg ved bade- og svømmeanlegg i Notodden
Notodden kommune skal oppgradere et renseanlegg ved Tinfos bad som er det kommunale bade- og svømmeanlegget i kommunen. Oppgraderinger består i å bytte ut eksisterende renseanlegg for terapibassenget som i dag har et glass/sandfilter system som er delvis defekt. Terapibassenget har et ca-mål på 12,5x9,5 m og dybde fra 0,9 til 1,6m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: