Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hjartdal

Etablering av trykkøkningsstasjoner ved vannbehandlingsanlegg i Langetjønn, Tuddal
Trykkøkningsstasjoner i Sjåvann, Røyslia og Landsverk/Sollia, samt pumpestasjon til høydebasseng Lønnås.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: