Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (35)
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m². Bruksareal næring BRA= 260.725 m². Gnr/Bnr: 122/180, 314, 407, 421.
Nybygg av bilverksted og bilforretning i bydel Alna , Oslo
139/53, 69, 74, 99 og 100. Strømsveien 181-185. 1-2 etasjer.
Oppgradering av driftsstasjon m.m i Oslo
Prosjektet innebærer blant annet å finne løsning for- og vurdere beste egnet kjøremønster og parkering, økt sikring av området, håndtering av overvann, etablering av utendørs infrastruktur og ombygging av eksisterende plasthall.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Om-og tilbygg av dagligvarebutikk i bydel Sagene, Oslo
To tilbygg, nytt inngangsparti og nytt varemottak. Ombygging av deler av 1 etasje.
Rehabilitering av avløpspumpestasjoner i Oslo
Fellesutlysning for: PA1646 Maritim- og PA1683 Stubljan pumpestasjoner.
Utskifting av PLS-er i fjernkontrollanlegg på VA-stasjoner i Oslo
Avdeling drift og vedlikehold (ADV) i Vann- og avløpsetaten (VAV) skifter ut gamle PLS-er i fjernkontrollanlegget (PLS- programmerbar logisk styring). PLS-ene skal settes i forskjellig VA stasjoner (avløpspumpestasjoner, vannpumpestasjoner etc.) Bytte av PLS vil medføre andre mindre arbeider med automasjon og fordelinger i hver VA-stasjon. Omfanget av disse arbeidene varierer.Prosjektarbeidene skal gjennomføres av en entreprise og arbeidene vil gå over flere år og har til nå pågått i to år. I forbindelse med ferdigstilling av dette prosjektet vil VAV anskaffe en ny prosjektleder til å videreføre det arbeidet som er påbegynt. Det er allerede etablert en god struktur med styrende dokumenter og for arbeidsgjennomføringen med leverandører.
Om- og tilbygg av teknisk rom på tak i bydel Ullern, Oslo
Det skal etableres 3 mindre ventilasjonsrom på taket.
Oppføring av skjermtak over beredskapsspor på Oslo S
Langs Schweigaards gate, mellom Nordengbrua og Oslo gate. Domensjon LxHxB ca. 80x8x8 meter.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oslo
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Anskaffelse av plasthaller til gjenbruksstasjon i Oslo
Fellesutlysning for Grønmo- og Haraldrud gjenbruksstasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: