Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oppland fylke

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Etablering av omlastningshall for avfall i Jevnaker
Dukhallen skal plasseres på vegger i betong og får innvendig asfaltdekke. Det skal installeres avsug fra hallen som ledes til et luktreduksjonsanlegg. En dukhall med mål 30 x 50 m. I tillegg skal det være en innlastingssluse med mål 12 x 16,2 m. Hallen skal ha brystningsvegger i betong i varierende høyde fra 1,6 til 3,0 m og en nedsenket lastesone. I leveransen inngår prosjektering, levering og montering av uisolert dukhall. I leveransen inngår også 4 stk porter med mål 3500 x 4500 mm og 2 stk porter med mål 4000 x 4500 mm og 1 stk gangdør med mål 10M x 21M.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg vest for Otta sentrum i Sel
Største del av bygningen utføres i en etasje med kaldloft over. I partiet over rentvannsbasseng vil bli et mindre rom for å gi adkomst ned til bassenget. Vanntett basseng i plasstøpt betong. Fundament, vegger og ringmurer i plasstøpt betong. Golv på grunn i betong. Vegger og takoppbygg av tre. VVS arbeider.
Nybygg av vannverk i Uppnose-Dønfoss, Skjåk
Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: