Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Ballangen (0)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (7)
Brønnøy (3)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (2)
Narvik (3)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (4)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (1)
Tjeldsund (0)
Træna (0)
Tysfjord (1)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (0)
Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.
Nybygg av raudåtefabrikk på Holmen industriområde i Sortland
Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff. Fabrikken skal produserer Omega-3-olje av raudåte.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Utvidelse av settefiskanlegg på land og i sjø på Hustadstranda i Lødingen Vestbygd
42 daa nye landarealer, derav ca.15 daa arealer for fylling i sjø med formål næringsarealer og ca.153 daa nye arealer i sjø med formål akvakultur. Gnr/bnr 13/9, 13/16
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 1
Trinn 1 omfatter første oppdrettsbassenget. Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Utvidelse av settefiskanlegg i Tosbotn
Reguleringsendring er godkjent av kommunen.
Nybygg av vannverk i Fiskebøl i Hadsel
Vannverket skal dekke opp et eventuelt behov for Oljevernbase.
Nybygg av lager for utstyr for videregående skole i Hamarøy
Det skal bygges en kombinasjon av garasje, lager, tørkeplass for utstyr.
Rehabilitering av vannverk i Vågan
Fra hovedplan vann 2014-26.
Sanering av renseanlegg og legging av sjøkabel på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: