Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (13)
Bømlo (4)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (0)
Fusa (0)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (3)
Lindås (0)
Meland (2)
Modalen (0)
Odda (0)
Os (4)
Osterøy (1)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (0)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (1)
Øygarden (1)
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.
Etablering av sykkelstativ i Bergen
Arbeidene omfatter montering av nye sykkelstativer og tilhørende grunnarbeid. Det skal etableres 5 nye lokasjoner for sykkelstativ i Bergenhus bydel som omfatter grunnarbeid, brosteinsarbeid og asfaltarbeider. Bymiljøetaten ønsker også å skifte ut en rekke eksisterende stativer.
Levering og montering av pumper m.m til pumpestasjon i Kuhnlevika
Entreprise M2, gjelder komplett levering og montering av pumper, rørarrangement, instrumentering / automatikk mv. for pumpestasjon P2 i Kuhnlevika.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: