Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Elverum

Etablering av industriområde i Elverum
Totalt område er 700 daa.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg i Elverum, etappe 1
Fra Handlingsplan for vann og avløp 2018-2021. Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er ca. 10 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: