Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (1)
Eidskog (0)
Elverum (3)
Engerdal (0)
Folldal (0)
Grue (1)
Hamar (6)
Løten (2)
Nord-Odal (1)
Os (0)
Rendalen (0)
Ringsaker (4)
Stange (1)
Sør-Odal (0)
Tolga (0)
Trysil (1)
Tynset (0)
Våler (0)
Åmot (3)
Åsnes (2)
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .
Utvidelse og ferdigstillelse av Mjøsparken i Brumunddal
Prosjektet omfatter 4 delområder: Pumpehusplassen, Nedtrappingen, Kranfundamentplassen og Odden. Anleggsarbeider som vegetasjonsavtaking, graving, bortkjøring av masser og oppfylling. Støttemur rundt pumpehus og oppfylling. Oppussing av det gamle pumpehuset. Terrassering ned mot Mjøsa. Erosjonssikring ned mot Mjøsa. Enkle vann- og avløpsarbeider. Etablering av gangveger. Anleggsgartnerarbeid. Elektroarbeider. Benker, bord, plantekasser, m.m. Fontene.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Hedmark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Sanering og ombygging av pumpestasjon i Trysil
Byggetips. Antatt byggestart. Sanering og pumpestasjonen og slamavkilleren og motering av overløpspumpe inne på Jordet renseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: