Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Etablering av bygninger med lagerbuer i Båtsfjord
Entreprisen/leveransen omfatter i hovedsak bygging av fundamenter og golv på grunn for 2 bygninger hver med 5 lagerbuer.
Ombygg fra låve til pellefabrikk på Bakkejord i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Bygging av fundamenter og gulv på grunn for lagerbuer i Båtsfjord
Entreprisen omfatter i hovedsak bygging av fundamenter og golv på grunn for 2 bygninger, hver bygning med 5 lagerbuer (separat prosjekt.)
Anskaffelse av pumpestasjoner i forbindelse med utbygging av industriområde i Alta
Pumpestasjon 1 er inne på Skillemoen industriområde. Pumpestasjon 2 ligger på VA traseen som går fra Skillemoen industriområde og videre langs riksvei 93 (retning Alta). Tilbudet omfatter levering av to komplette avløpspumpestasjoner levert byggeplass (på lokasjoner for pumpestasjonene på Skillemoen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: