Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (4)
Flesberg (1)
Flå (1)
Gol (1)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (1)
Hurum (0)
Kongsberg (0)
Lier (3)
Modum (3)
Nes (0)
Ringerike (0)
Rollag (1)
Røyken (5)
Sigdal (0)
Ål (0)
Ny eller tilbygg av renseanlegg i Krøderen
Blir eventuelt et jordrenseanlegg/morenegruslag. Renseanlegg på 13000 PE.
Nybygg av verksted/lager/garasjer og utvidelse av internat ved videregående skole i Åmot
Internatet er på 640 kvadratmeter, og bygges i massivtre. Bygget skal romme 16 robuste hybler, med hvert sitt bad. Verkstedet på 770 kvadratmeter bygges i tradisjonelt treverk og betong. Det skal benyttes av skolen til reparasjon og kontroll av interne og eksterne kjøretøy, som for eksempel traktor og hjullastere.
Nybygg av renseanlegg i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE. Rogaland Industri Automasjon (RIA) vil stå for all automasjon på anlegget, men prosessentreprenør skal levere funksjonsbeskrivelse for styring av prosessen, og eventuell opsjon på eget styresystem med kommunikasjon via bus til RIAs toppsystem.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Nytt scenetak for på torget i Mjøndalen
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: