Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (6)
Flesberg (1)
Flå (0)
Gol (1)
Hemsedal (1)
Hol (1)
Hole (1)
Hurum (0)
Kongsberg (3)
Lier (9)
Modum (4)
Nes (0)
Ringerike (0)
Rollag (1)
Røyken (6)
Sigdal (0)
Ål (0)
Etablering av næringsområde nordøst for Geilo
Ca 113 daa. Gnr/Bnr: 61/1, 61/28, 59/6, 58/1, 57/3 og 57/21.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
614 mål med næringstomter, totalt 820 mål med infrastruktur.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Ny eller tilbygg av renseanlegg i Krøderen
Blir eventuelt et jordrenseanlegg/morenegruslag. Renseanlegg på 13000 PE.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Nybygg av avløpsrenseanlegg på Tuv i Hemsedal
Prosjektet hører sammen med Holdebakken høydebasseng. Kilden er registrert av et Hydrogeologisk kompetansesenter.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Nybygg av lager i Kongsberg
Gnr/bnr: 8626/77 og 8626/80
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av UV-anlegg på vannverk i Nore og Uvdal
Fellesutlysning for: Norefjord- og Stormogen vannverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: