Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Akershus fylke

Asker (1)
Bærum (5)
Eidsvoll (2)
Enebakk (1)
Fet (1)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Hurdal (1)
Nannestad (1)
Nes (1)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Oppegård (3)
Rælingen (0)
Skedsmo (5)
Ski (3)
Sørum (2)
Vestby (2)
Ås (0)
Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4. Gnr/bnr 91/1, 230, 389, 390, 454, 664
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Akershus
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av pumpestasjon i Nannestad kommune
Det skal etableres ny pumpestasjon i Maura Sentrum i Nannestad kommune for å utbedre avløpsproblemer. Stasjonen skal dimensjoneres for 4000 PE.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: