Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Finnmark fylke

Riving av sikringshytte og radiolinjestasjon ved Helletoppen i Alta kommune
Oppdraget omfatter riving av sikringshytte i trematerialer inkl. tekniske anlegg, fjerning av teknisk utstyr (elektroteknisk og ventilasjon) fra radiolinjestasjon i bunkers i fjell, sikring, lukking og stenging av denne, samt transport av alt revet og demontert utstyr til godkjent avfallsmottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: